Sběr papíru

se uskuteční ve dnech 17. 10. až 21. 10. 2016 vždy od 7:00 do 7:55 hod. u vrat vedle školní jídelny.