Sběr papíru

se bude konat od 11. 3.  do 15. 3. 2019 vždy od 7.00 do 7.55 hod. vedle školní jídelny.
Z odevzdávaného papíru prosím odstraňte textil, kovy a plastové obaly. Děkujeme.