Sběr papíru

se uskuteční od 27.11. do 2.12.2017 vždy od 7:00 do 7:55 hod. u vrat vedle školní jídelny.