Sběr papíru

se uskuteční od 16.4. do 20.4.2018 vždy od 7:00 do 7:50 hod. u vrat vedle školní jídelny.