Sběr papíru

se uskuteční ve dnech 18. 9. až 22. 9. 2017 vždy od 7:00 do 7:55 hod. u vrat vedle školní jídelny.