Rozvrhy

1.A1.B1.C1.S2.A2.B2.C2.S3.A3.B3.C3.S4.A4.B4.C5.A5.B5.S6.A6.B7.A7.B7.C8.A8.B8.C9.A9.B


7.C (Srpová Ladislava)

  7.C  (Srpová Ladislava)

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
13:45-14:30

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

Aj (ajWL) WL (10)

M
Srp
(6)

Hv
TU
(H)

Nj (njBA)
BAB
(6)

VOZ
Srp
(6)

Pp
Srp
(B)

   

Aj (ajKB) KB (8)

Aj (ajSM) SMO (5)

Rj (RJ)
TOM
(Z)

Aj (ajKR) KR (J)

Aj (ajNE) HYL (Z)

Fj (FJ)
Škv
(J)

 

 
Ú
t

 

M
Srp
(6)

Čj
HB
(7)

Čj
HB
(7)

D
SB
(10)

Fy
SK
(F)

Pp
Srp
(B)

   

 
S
t

 

M
Srp
(6)

Z
TOM
(Z)

Čj
HB
(7)

Nj (njBA)
BAB
(6)

Aj (ajWL) WL (10)

Aj (ajKB)
HYL
(B)

A: Pč (PčK2) SP (P)

A: Pč (PčK2) SP (P)

 

Aj (ajSM) HYL (B)

AC: Pč (D1) SK (8)

AC: Pč (D1) SK (8)

Rj (RJ)
TOM
(Z)

Aj (ajKR) KR (8)

AC: Pč (D2) Ne (K)

AC: Pč (D2) Ne (K)

Aj (ajNE) Ne (K)

B: Pč (PčK4) HA (D)

B: Pč (PčK4) HA (D)

Fj (FJ)
Škv
(J)

 

C: Pč (PčK2) HA (P)

C: Pč (PčK2) HA (P)

 

D: Pč (PčK4) SP (D)

D: Pč (PčK4) SP (D)

 
Č
t

 

Fy
SK
(F)

D
SB
(10)

M
Srp
(6)

Aj (ajWL) WL (9)

Tv (D1) TOM (Čt)

Tv (D1) TOM (Tv)

   

Aj (ajKB) KB (6)

Tv (D2) Koš (B)

Tv (D2) Koš (Bios)

Aj (ajSM) SMO (5)

Tv (K1) ST (Tv)

Tv (K1) ST (Au)

Aj (ajKR) HYL (8)

Tv (K2) HA (Bios)

Tv (K2) HA (Tm)

Aj (ajNE) Ne (J)

  
   

 
P
á

 

Aj (ajWL) HYL (3)

M
Srp
(6)

Čj
HB
(7)

VOZ
Srp
(6)

Vv
Škv
(K)

Vv
Škv
(K)

   

Aj (ajKB) KB (5)

Aj (ajSM) SMO (10)

Aj (ajKR) KR (J)

Aj (ajNE) Ne (C)

 

(rozvrh platný od 1.5.2018)