Rozvrhy

1.A1.B1.C1.S2.A2.B2.C2.S3.A3.B3.C3.S4.A4.B4.C5.A5.B5.S6.A6.B7.A7.B7.C8.A8.B8.C9.A9.B


7.B (Košťálová Lenka)

  7.B  (Košťálová Lenka)

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
13:45-14:30

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

Aj (ajWL) WL (10)

Čj
KL
(8)

M
Srp
(6)

Nj (njKO)
Koš
(B)

Fy
SK
(9)

Čj
KL
(8)

   

Aj (ajKB) KB (8)

Aj (ajSM) SMO (5)

Rj (RJ)
TOM
(Z)

Aj (ajKR) KR (J)

Aj (ajNE) HYL (Z)

Fj (FJ)
Škv
(J)

 

 
Ú
t

 

Vv
TU
(K)

Vv
TU
(K)

M
Srp
(6)

Fy
SK
(F)

D
SB
(10)

Hv
TU
(H)

   

 
S
t

 

Čj
KL
(8)

M
Srp
(6)

VOZ
Koš
(B)

Nj (njKO)
Koš
(B)

Aj (ajWL) WL (10)

Aj (ajKB)
HYL
(B)

AC: Pč (D2) Ne (K)

AC: Pč (D2) Ne (K)

 

Aj (ajSM) HYL (B)

B: Pč (PčK4) HA (D)

B: Pč (PčK4) HA (D)

Rj (RJ)
TOM
(Z)

Aj (ajKR) KR (8)

B: Pč (PčK3) SP (P)

B: Pč (PčK3) SP (P)

Aj (ajNE) Ne (K)

D: Pč (PčK4) SP (D)

D: Pč (PčK4) SP (D)

Fj (FJ)
Škv
(J)

 

D: Pč (PčK3) HA (P)

D: Pč (PčK3) HA (P)

   

 
Č
t

 

M
Srp
(6)

Z
TOM
(Z)

Pp
Koš
(B)

Aj (ajWL) WL (9)

Tv (D2)
Koš
(B)

Tv (D2)
Koš
(Bios)

   

Aj (ajKB) KB (6)

Aj (ajSM) SMO (5)

Tv (K1)
ST
(Tv)

Tv (K1)
ST
(Au)

Aj (ajKR) HYL (8)

Aj (ajNE) Ne (J)

Tv (K2)
HA
(Bios)

Tv (K2)
HA
(Tm)

 

 
P
á

 

Aj (ajWL) HYL (3)

Pp
Koš
(B)

M
Srp
(6)

VOZ
Koš
(B)

Čj
KL
(8)

D
SB
(10)

   

Aj (ajKB) KB (5)

Aj (ajSM) SMO (10)

Aj (ajKR) KR (J)

Aj (ajNE) Ne (C)

 

(rozvrh platný od 1.5.2018)