Rozvrhy

1.A1.B1.C1.S2.A2.B2.C2.S3.A3.B3.C3.S4.A4.B4.C5.A5.B5.S6.A6.B7.A7.B7.C8.A8.B8.C9.A9.B


7.A (Skotáková Anna)

  7.A  (Skotáková Anna)

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
13:45-14:30

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

Aj (ajWL) WL (10)

M
SK
(3)

Čj
KL
(8)

Rj (RJ)
TOM
(Z)

Vv
TU
(K)

Vv
TU
(K)

   

Aj (ajKB) KB (8)

Aj (ajSM) SMO (5)

Fj (FJ)
Škv
(J)

Aj (ajKR) KR (J)

Aj (ajNE) HYL (Z)

Nj (njŽE)
Že
(3)

 

 
Ú
t

 

Fy
SK
(F)

M
SK
(9)

Čj
KL
(8)

VOZ
KL
(5)

Pp
Srp
(B)

Čj
KL
(8)

   

 
S
t

 

Hv
TU
(H)

M
SK
(3)

Z
TOM
(Z)

Rj (RJ)
TOM
(Z)

Aj (ajWL) WL (10)

Aj (ajKB)
HYL
(B)

AC: Pč (D1)
SK
(8)

AC: Pč (D1)
SK
(8)

 

Aj (ajSM) HYL (B)

Fj (FJ)
Škv
(J)

Aj (ajKR) KR (8)

A: Pč (PčK1)
HA
(D)

A: Pč (PčK1)
HA
(D)

Aj (ajNE) Ne (K)

Nj (njŽE)
Že
(3)

 

C: Pč (PčK1)
SP
(D)

C: Pč (PčK1)
SP
(D)

 

 
Č
t

 

D
SB
(10)

M
SK
(3)

Fy
SK
(F)

Aj (ajWL) WL (9)

Tv (D1)
TOM
(Čt)

Tv (D1)
TOM
(Tv)

   

Aj (ajKB) KB (6)

Aj (ajSM) SMO (5)

Aj (ajKR) HYL (8)

Tv (K2)
HA
(Bios)

Tv (K2)
HA
(Tm)

Aj (ajNE) Ne (J)

 

 
P
á

 

Aj (ajWL) HYL (3)

M
SK
(Z)

D
SB
(10)

Čj
KL
(8)

Pp
Srp
(B)

VOZ
HOP
(B)

   

Aj (ajKB) KB (5)

Aj (ajSM) SMO (10)

Aj (ajKR) KR (J)

Aj (ajNE) Ne (C)

 

(rozvrh platný od 1.5.2018)