Rozvrhy

1.A1.B1.C1.S2.A2.B2.C2.S3.A3.B3.C3.S4.A4.B4.C5.A5.B5.S6.A6.B7.A7.B7.C8.A8.B8.C9.A9.B


6.B (Nečesaná Soňa)

  6.B  (Nečesaná Soňa)

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
13:45-14:30

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

Fy
SK
(F)

Rj (RJ)
TOM
(Z)

VOZ
Ne
(K)

M
OU
(9)

Čj
KL
(8)

 

BD: Pč (Dív)
Ne
(K)

BD: Pč (Dív)
Ne
(K)

 

Fj (FJ)
Škv
(J)

BD: Pč (Chl)
SP
(D)

BD: Pč (Chl)
SP
(D)

Nj (njŽE)
Že
(9)

 
Ú
t

 

M
OU
(9)

Aj (ajWL)
HYL
(10)

D
SB
(10)

Pp
Srp
(B)

Tv (K1)
ST
(9)

Tv (K1)
ST
(9)

   

Tv (K2)
Koš
(Tm)

Tv (K2)
Koš
(Tm)

Aj (ajKB)
KB
(C)

Tv (Dív)
TOM
(Tv)

Tv (Dív)
TOM
(Bios)

 
S
t

 

Z
TOM
(Z)

Aj (ajWL)
WL
(B)

Čj
KL
(8)

M
OU
(9)

Hv
TU
(H)

Rj (RJ)
TOM
(Z)

   

Fj (FJ)
Škv
(J)

Aj (ajKB)
KB
(9)

Nj (njŽE)
Že
(3)

 
Č
t

 

M
OU
(9)

Aj (ajWL)
WL
(J)

Čj
KL
(8)

Fy
SK
(F)

Čj
KL
(8)

Pp
Srp
(B)

   

Aj (ajKB)
KB
(5)

 
P
á

 

Čj
KL
(8)

Vv
Ne
(K)

Vv
Ne
(K)

D
SB
(10)

M
OU
(9)

Aj (ajWL)
WL
(6)

   

Aj (ajKB)
HYL
(3)

(rozvrh platný od 1.5.2018)