Rozvrhy

1.A1.B1.C1.S2.A2.B2.C2.S3.A3.B3.C4.A4.B4.S5.A5.B5.S6.A6.B6.C7.A7.B7.C8.A8.B9.A9.B


6.B (Košťálová Lenka)

  6.B  (Košťálová Lenka)

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
13:45-14:30

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

M
Srp
(6)

Nj (njKN)
KN
(B)

Čj
KL
(8)

VOZ
Koš

Aj (ajNE) Ne (J)

 

BD: Pč (D2)
Srp
(6)

BD: Pč (D2)
Srp
(6)

 

Aj (ajKB) KB (Z)

Rj (RJ)
TOM
(11)

Aj (ajHE) HEJ (8)

Aj (ajME) MEJ

BD: Pč (PčK2)
SP
(Dd)

BD: Pč (PčK2)
SP
(Dd)

Fj (FJ)
Škv
(J)

Aj (ajWL) WL (9)

 

 
Ú
t

 

Čj
KL
(8)

Pp
Koš
(B)

M
Srp
(6)

Aj (ajNE) Ne (J)

Tv (D2)
Koš
(Tv)

Tv (D2)
Koš
(Au)

   

Aj (ajKB) KB (9)

Aj (ajHE) HEJ

Tv (K1)
ST
(Čt)

Tv (K1)
ST
(Tv)

Aj (ajME) MEJ (C)

Aj (ajWL) WL (6)

Tv (K2)
HA
(Tm)

Tv (K2)
HA
(Bios)

 

 
S
t

 

Čj
KL
(8)

Nj (njKN)
KN
(B)

Aj (ajNE) Ne (10)

M
Srp
(6)

Hv
TU
(H)

Fy
SK
(F)

   

Aj (ajKB) KB (Z)

Rj (RJ)
TOM
(11)

Aj (ajHE) HEJ (C)

Aj (ajME) MEJ

Fj (FJ)
Škv
(J)

Aj (ajWL) WL (8)

 

 
Č
t

 

M
Srp
(6)

Pp
Koš
(B)

D
SB
(10)

Čj
KL
(8)

Vv
LA
(K)

Vv
LA
(K)

   

 
P
á

 

M
Srp
(6)

Fy
SK
(F)

Z
TOM
(Z)

Aj (ajNE) Ne (J)

Čj
KL
(8)

D
SB
(10)

   

Aj (ajKB) KB (8)

Aj (ajHE) HEJ (6)

Aj (ajME) MEJ (2)

Aj (ajWL) WL (10)

 

(rozvrh platný od 30.9.2016)