Rozvrhy

1.A1.B1.C1.S2.A2.B2.C2.S3.A3.B3.C3.S4.A4.B4.C5.A5.B5.S6.A6.B7.A7.B7.C8.A8.B8.C9.A9.B


5.B (Syblíková Irena)

  5.B  (Syblíková Irena)

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
13:45-14:30

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

M
Srp
(6)

Hv
TU
(H)

Čj
Že
(5)

Aj (ajSM) HYL (10)

Vla
SB
(5)

    

Aj (ajKB) KB (4)

Aj (ajWL) WL (11)

Aj (ajME) MEJ (C)

 
Ú
t

 

Inf
HA
(C)

Pří
SB
(5)

Vv
BAR
(K)

Vv
BAR
(K)

Aj (ajSM) HEJ (5)

Čj
Že
(5)

   

Aj (ajKB) HYL (3)

Aj (ajWL) WL (4)

Aj (ajME) MEJ (J)

 
S
t

 

Čj
Že
(5)

Pří
SB
(5)

M
Srp
(6)

Aj (ajSM) HEJ (5)

Vla
SB
(5)

    

Aj (ajKB) KB (4)

Aj (ajWL) WL (C)

Aj (ajME) HYL (11)

 
Č
t

 

Čj
Že
(5)

M
Srp
(6)

Tv
TOM
(Tm)

Tv
TOM
(Tm)

Čj
Že
(5)

    

 
P
á

 

M
Srp
(6)

Aj (ajSM) HEJ (5)

Čj
Že
(5)


Ne
(5)

Čj
Že
(5)

    

Aj (ajKB) KB (4)

Aj (ajWL) HYL (11)

Aj (ajME) MEJ (J)

(rozvrh platný od 1.5.2018)