Rozvrhy

1.A1.B1.C1.S2.A2.B2.C2.S3.A3.B3.C3.S4.A4.B4.C4.S5.A5.B5.C6.A6.B6.S7.A7.B8.A8.B8.C9.A9.B9.C


4.C (Košťálová Martina)

  4.C  (Košťálová Martina)

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
13:45-14:30

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

Aj (ajMO)
MO

M
KOM

Čj
KOM

Vla
KOM

Hv
KOM

    

Aj (ajME)
MEJ

 
Ú
t

 

M
KOM

Čj
KOM

Pří
KOM

AC: Vv
HOP

AC: Vv
HOP

    

BD: Vv
KOM

BD: Vv
KOM

 
S
t

 

Čj
KOM

M
KOM

Čj
KOM

Pří
KOM


ŠVE

    

 
Č
t

 

Čj
KOM

M
KOM

Aj (ajMO)
MO

Vla
KOM

Čj
MAC

Čj
KOM

   

Aj (ajME)
MEJ

 
P
á

 

Aj (ajMO)
MO

M
KOM

Tv
KOM

Tv
KOM

Čj
KOM

    

Aj (ajME)
MEJ

(3.9.2018)