Rozvrhy

1.A1.B1.C1.S2.A2.B2.C2.S3.A3.B3.C3.S4.A4.B4.C4.S5.A5.B5.C6.A6.B6.S7.A7.B8.A8.B8.C9.A9.B9.C


1.A (Kustošová Lenka)

  1.A  (Kustošová Lenka)

 

1
8:05- 8:50

2
9:00- 9:45

3
10:05-10:50

4
11:00-11:45

5
11:55-12:40

6
12:50-13:35

7
13:45-14:30

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

Čj
KUS

M
KUS

AC: Tv
KUS

AC: Tv
KUS

     

BD: Tv
GAV

BD: Tv
GAV

 
Ú
t

 

Čj
KUS

M
KUS

Čj
KUS

Pr
KUS

     

 
S
t

 


GAV

Čj
KUS

M
KUS

Čj
KUS

     

 
Č
t

 

Čj
KUS

M
KUS

Čj
KUS

Vv
KUS

     

 
P
á

 

Čj
KUS

Pr
KUS

Čj
KUS

Hv
KUS

     

(3.9.2018)