Realizace projektu Zodpovědně s penězi na ZŠ Dobřichovice

V třídách 8.AB a 9.AB v letech 2013 – 2015

2. lekce – Dovolená

Proběhla 13.11.2013 jako celodenní projekt v třídě 8.A a 27.11.2013 jako celodenní projekt v třídě 8.B
Anotace 2. lekce

Plánování dovolené je pro žáky tématem příjemným, známým, blízkým a dostatečně atraktivním. Mohou uplatnit nejen skutečné vědomosti z oboru zeměpisu, dějepisu, přírodopisu či informatiky, ale také osobní životní zkušenosti z cestování a do značné míry i svou fantazii, představy a velká přání. Porovnávají své názory z pozice fiktivní role ve skupině, argumentují, naslouchají názorům ostatních. Ke konečnému řešení dochází dohodou mezi všemi členy modelové domácnosti.


1. lekce – Hospodaření domácnosti

Proběhla 15.10. a 22.10. 2013 jako celodenní projekt v třídách 8.A a 8.B.
Anotace 1. lekce

Domácnost je základní ekonomickou jednotkou. Žáci v projektu nejdříve vytvoří stálé skupiny – modelové domácnosti. V nich postupně řeší konkrétní životní situace spojené s finančním rozhodováním. Důležitou součástí jejich rozhodování je práce s rozpočtem domácnosti. Vytvoří jej na základě informací o příjmech a vydáních své fiktivní domácnosti, o jejím složení, ekonomickém zajištění, typu bydlení, osobních potřebách jednotlivých členů. Návrhy svých řešení promítají do rozpočtu a sledují jejich krátkodobý i dlouhodobý dopad na životní úroveň a zodpovědné zajištění rizik.

Výchozí rozpočet (nevyplněná tabulka) zde.