„Zkvalitnění studia na ZŠ Dobřichovice v rámci OPVVV“

je název projektu, na který škola získala v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotaci ve výši 1 364 468,00 Kč.

Tato nová výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání a pomůže škole při společném vzdělávání dětí, a to jednak možností personálního posílení o školního psychologa a speciálního pedagoga, a jednak nabídkou nových aktivit:

 • čtenářský klub pro žáky,
 • doučování a příprava na vyučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
 • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků školy.

Všechny naplánované aktivity se budou realizovat v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018.

 


 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Na konci prosince 2018 byly úspěšně ukončeny následující aktivity:

 • personální podpora (školní psycholog a speciální pedagog) – J. Pelinka Doksanská, J. Babicová,
 • DVPP v rozsahu 80 hodin (cizí jazyk) – J. Klimtová, B. Stejskal,
 • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků školy – J. Solničková.

V průběhu února 2019 byla zpracována závěrečná zpráva o realizaci projektu, která byla předána kontrolnímu orgánu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Na konci června 2018 byly úspěšně ukončeny následující aktivity:

 • příprava žáků na vyučování – H. Kráslová,
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (2 skupiny) – K. Kubásková.

V průběhu července bude zpracována třetí zpráva o realizaci projektu, která bude předána kontrolnímu orgánu.

Nadále budou realizovány aktivity:

 • personální podpora (školní psycholog a speciální pedagog) – J. Pelinka Doksanská, J. Babicová,
 • DVPP v rozsahu 80 hodin (cizí jazyk) – K. Hejná,
 • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků školy – J. Solničková.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12. duben 2018: K dnešnímu dni byly úspěšně ukončeny následující aktivity:

 • Čtenářský klub I. – J. Macelová,
 • Čtenářský klub II. – D. Paletová.

V průběhu ledna byla zpracována druhá zpráva o realizaci projektu, která byla schválená po formální i obsahové stránce.

Nadále jsou realizovány aktivity:

 • personální podpora (školní psycholog a speciální pedagog) – J. Pelinka Doksanská, J. Babicová,
 • příprava žáků na vyučování – H. Kráslová,
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (2 skupiny) – K. Kubásková,
 • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků školy – J. Solničková,
 • DVPP v rozsahu 80 hodin (cizí jazyk) – K. Hejná.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

První zpráva o realizaci projektu byla řídícím orgánem OP VVV schválena po obsahové i formální stránce.

Od září 2017 jsou realizovány následující aktivity:

 • personální podpora (školní psycholog a speciální pedagog) – J. Pelinka Doksanská, J. Babicová,
 • DVPP v rozsahu 32 hodin (čtenářská gramotnost) – R. Habešová,
 • DVPP v rozsahu 80 hodin (mentoring) – P. Mejstříková Sulková, E. Škvorová,
 • čtenářský klub – J. Macelová, D. Paletová,
 • příprava žáků na vyučování – H. Kráslová,
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – K. Kubásková.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

V období leden – červen 2017 byly v rámci Výzvy splněny následující aktivity:

 • Školní speciální pedagog (6 měsíců práce, úvazek 0,5) Jana Babicová
 • Školní psycholog (6 měsíců práce, úvazek 0,5) Jana Doksanská
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – mentoring (2 x 40 hodin) Eva Škvorová, Petra Mejstříková Sulková
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ (17 schůzek) Jindra Solničková – aktivita ukončená

Momentálně se připravují podklady pro první průběžnou zprávu o realizaci projektu, která by měla být předložena do 1. 8. 2017.

Ostatní aktivity se začnou realizovat v září 2017.