„Zkvalitnění studia na ZŠ Dobřichovice v rámci OPVVV“

je název projektu, na který škola získala v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dotaci ve výši 1 364 468,00 Kč.

Tato nová výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání a pomůže škole při společném vzdělávání dětí, a to jednak možností personálního posílení o školního psychologa a speciálního pedagoga, a jednak nabídkou nových aktivit:

  • čtenářský klub pro žáky,
  • doučování a příprava na vyučování žáků ohrožených školním neúspěchem,
  • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků školy.

Všechny naplánované aktivity se budou realizovat v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018.


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

V období leden – červen 2017 byly v rámci Výzvy splněny následující aktivity:

  • Školní speciální pedagog (6 měsíců práce, úvazek 0,5) Jana Babicová
  • Školní psycholog (6 měsíců práce, úvazek 0,5) Jana Doksanská
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – mentoring (2 x 40 hodin) Eva Škvorová, Petra Mejstříková Sulková
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ (17 schůzek) Jindra Solničková – aktivita ukončená

Momentálně se připravují podklady pro první průběžnou zprávu o realizaci projektu, která by měla být předložena do 1. 8. 2017.

Ostatní aktivity se začnou realizovat v září 2017.