Projektová práce “About me”

Žáci pátých tříd zakončili probranou lekci hodinou v počítačové učebně, kde vytvářeli projektovou práci “About me”.  zde si můžete prohlédnout fotografie.