Projekt Osobnostní a sociální výchova

Na 2. stupni probíhá projekt Osobnostní a sociální výchova. O 7.A se dočtete zde.