Proč třídit?

Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci, aby přibývaly skládky; jenom správně roztříděný odpad je možné dále zpracovávat – recyklovat; je to móda; slyšel/a jsem, že se to má dělat… Všechny tyto odpovědi jsou dobré, zkusíme je utřídit.

Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

  1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů – už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme
  2. Třídění a recyklace odpadů – pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech
  3. Odstraňování odpadů – odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují (např. skládkováním)