Příspěvek na lyžařský výcvik

Příspěvek na lyžařský výcvik si žáci sedmých tříd, případně jejich rodiče mohou vyzvednout v kanceláři školy s vyplněnou žádostí , kterou naleznete zde. Prázdný formulář je též k vyzvednutí v kanceláři školy.