Příspěvek na lyžařský výcvik

pro žáky 7. ročníků ve výši 1000,- Kč se vyplácí členům KPŠ na základě žádosti. Více zde.

O příspěvek žádá zákonný zástupce žáka prostřednictvím žádosti připojené zde.

Příspěvek s vyplněnou žádostí může ve lhůtě 1 měsíce po absolvování výcviku vyzvednout zákonný zástupce nebo žák v kanceláři školy.