Přírodovědný klokan

Každý podzim si žáci 8. a 9. ročníků můžou zkusit propojit znalosti z matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu v soutěži Přírodovědný klokan. Ani při letošní distanční výuce se organizátoři nevzdali pořádání soutěže a naše škole se již tradičně zúčastnila. Na stupních vítězů stanuli Anna Kozmová, Jan Kozma a Ema Mia Šafránková. Moc blahopřejeme.

Hana Ohnůtková