Přírodovědné projekty 5.C

Žáci 5.C diskutovali v hodinách přírodovědy o vlivu člověka na přírodu a životní prostředí. Více se dočtete zde. Fotky najdete zde.Nakonec si ve skupinách zvolili konkrétní téma, vyhledali si potřebné a zajímavé informace a vytvořili krásné projekty. Každá skupina pak prezentovala svou práci spolužákům. Dozvěděli jsme se tak mnoho zajímavostí a také si uvědomili důsledky lidské činnosti například v oblastech deštných pralesů, důvody a dopady využívání palmového oleje, výhody elektrických automobilů. Získali jsme informace o sopečné činnosti a jejích následcích, o vybraných druzích živočichů v různých částech světa a mnoho dalšího.