Přípravy na projekt

Sedmáci se začali připravovat na projekt První republika, více zde.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pátrali jsme v pedagogickém muzeu i jinde, jak se žilo za první republiky a jaké to tehdy bylo ve škole.

Jana Klimtová