Přihláška k přijímacímu řízení

V prvním kole přijímacího řízení lze podat maximálně dvě přihlášky. Pro první kolo přijímacího řízení obdrží žák od výchovného poradce dva tiskopisy přihlášky. Přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na předepsaném tiskopisu v termínu do 15. března 2016. Kritéria a termíny přijímacího řízení je střední škola povinna vyhlásit nejpozději 31.1.2016.