Přejeme všem žákům

úspěšný školní rok a hodně radosti z objevování nového.