Pravidla pro integraci dítěte s poruchami učení nebo chování

Vážení rodiče,
chci vás informovat o změnách, které souvisejí s integrací vašeho dítěte a jeho individuálním plánem.
Podle nové vyhlášky je platné pouze pedagogicko-psychologické vyšetření potvrzené v pedagogicko-psychologické poradně, středisku výchovné péče nebo speciálním pedagogickém centru se sídlem ve Středočeském kraji.

Vaše dítě bude zařazeno mezi integrované žáky, jestliže písemně požádáte o vypracování individuálního plánu. Žádost je třeba doložit kopií zprávy z posledního psychologického vyšetření, která mimo jiné obsahuje konkrétní doporučení pro vypracování individuálního vzdělávacího plánu (příloha k vypracování IVP).

Na naší škole pracuje školní psycholožka Mgr.Jana Pelinka Doksanská, která provádí psychologickou část vyšetření. Pokud zjistí tak závažné poruchy, že opravňují dítě k integraci ve třídě, proběhne druhá část vyšetření – speciálně pedagogická – v Pedagogicko-psychologické poradně. Můžete chodit jenom do Pedagogicko-psychologické poradny, pod kterou spadá naše škola.

Naše škola spadá pod pracoviště PPP Králův Dvůr:
Adresa: Plzeňská 90, 267 01 Králův Dvůr – Dolní Počaply
Tel.: 311 637 119
E-mail: kraluvdvur@pppsk.cz

Jak se objednat k vyšetření

První možnost: Objednáte se na vyšetření ke školní psycholožce Mgr. Doksanské (tel. 724 513 270). Po seznámení s výsledky se od ní dozvíte, zda potřebujete ještě speciálně pedagogické vyšetření v poradně. Pokud ano, objednáte se tam.

Druhá možnost: Chcete-li se na obě vyšetření objednat v poradně, zavoláte tam a domluvíte si termíny (dva různé pro každé vyšetření).

V případě, že své dítě chcete nechat vyšetřit v PPP či školní psycholožkou, kontaktujte prosím výchovnou poradkyni, která bude zajišťovat ve spolupráci s třídním učitelem podklady pro vyšetření. Vy si pak můžete domluvit konkrétní termín, škola připraví podklady a odešle je na příslušné pracoviště PPP či školní psycholožce.

Po vyšetření je velmi důležité předat zprávu z PPP či od školní psycholožky škole, škola ji dostává jen od rodičů. Škola dále může vypracovat podklady pro integraci dítěte na základě Vaší žádosti a zprávy z PPP či od školní psycholožky.

Formulář žádosti o vypracování individuálního vzdělávacího plánu najdete na webu školy (Pro rodiče – formuláře, žádosti – žádost o individuální vzdělávací plán). V případě potřeby neváhejte a kontaktujte mě.

Jana Klimtová, výchovná poradkyně, klimtova@zsdobrichovice.cz