Přátelské prostředí ve třídách

Ve 4. a 5. ročnících byl dnes úspěšně zakončen projekt, který vedla školní psycholožka Mgr. Jana Doksanská. Byl zaměřen na posílení pozitivních vztahů ve třídě a rozvoji vzájemného respektujícího chování. Tři setkání třídy s paní psycholožkou po dvou vyučovacích hodinách se uskutečnilo za přispění Klubu přátel školy. Fotografie ze 4.B naleznete zde.