Povídání s archivářem

V pátek 22. března přišel k nám do školy na návštěvu do 5.A pracovník dobřichovického archivu pan Pavel Buchtele. Přinesl nám ukázat školní kroniky a staré třídní výkazy z roku 1899. Více zde.