Poslední platba – Anglie 2015

Prosíme rodiče dětí, účastnících se výukového a poznávacího zájezdu do Anglie o zaplacení poslední platby ve výši 4700 Kč do 20.4.2015.

Peníze prosím posílejte na č.účtu: 388028359/0800
VS: rodné číslo dítěte,
text: jméno dítěte, Anglie