Poslední letošní sběr papíru a víček

Poslední sběr papíru roku 2014/2015 se uskuteční ve dnech 22. 6. – 24. 6. 2015.
Sběr víček bude v tomto školním roce ukončen ve středu 3. 6. 2015.