Posílení on-line výuky na II. stupni

pátek 6. října 2020

Vážení rodiče, milé děti,

po pár týdnech, kdy jsme se opět všichni adaptovali na výuku na dálku, on-line video výuku posílíme. Od příštího týdne budeme navyšovat počty hodin v jednotlivých třídách II. stupně. Výuka bude do určité míry vycházet z běžného rozvrhu. Více zde.

Abychom zajistili větší efektivitu hodin (aby se každý dostal ke slovu), dělíme od počátku výuky na dálku třídy na menší skupinky. To chceme zachovat i nyní. Proto se výuka bude s rozvrhem shodovat jen částečně, ostatní čas budou děti věnovat zadané samostatné práci. Nadále budou k dispozici individuální konzultace s učiteli, které děti i doposud hojně využívaly.

Svůj rozvrh video výuky se děti dozví z kalendáře v Teams.

Věříme, že tento způsob bude vyhovovat těm, kteří jsou raději v kontaktu on-line, ale i těm, kterým nevyhovuje sedět jen u počítače.

vedení školy