Pokyn k platbě za plavání pro 2. a 3. ročníky

naleznete zde.