POKYN K PLATBÁM NA LYŽAŘSKÝ KURZ 24.1.-31.1.2014

Celou částku, tj. 5 300,-Kč poukažte na účet školy č. 7034-0388028359/0800 (v ideálním případě ve dvou splátkách, jak bylo požadováno: záloha 2000,- do 17.10.14, doplatek 3300,- do 17.12.14).

Po skončení kurzu si rodiče pomocí žádosti zveřejněné na stránkách školy požádají o příspěvek 1000,- od Klubu přátel školy (není školní účet).

Pojistné se bude vybírat v hotovosti v kanceláři školy. O konkrétní částce pojistného budou žáci, resp. zákonní zástupci informováni v průběhu ledna 2015.