Pohlednice v 6. třídách

V šestkách probíráme minulý čas a tématem byly prázdniny. Procvičujeme pravidelná a nepravidelná slovesa, tvoření vět a psaní kamarádovi z prázdnin. Více zde.