Po stopách starých řemesel

se vydaly děti ze školní družiny. Seznámily se s kovářstvím.