PLATBA ANGLIE 2015

Sdělení pro rodiče dětí, účastnících se výukového a poznávacího zájezdu do Anglie. Více informací zde. Prosím o zaplacení částky 8 700,- v těchto termínech :

  • do 10.12.2014 – 1. splátka 2 000,-
  • do 28.2.2015 – 2. splátka 2 000,-
  • do 20.4.2015 – 3. splátka 4 700,-

Peníze prosím posílejte na č.účtu : 388028359/0800, VS : rodné číslo dítěte,

text : jméno dítěte, Anglie

28.11.2014                                                                  Hana Kráslová, Kateřina Kubásková