“Outdoor” hra

Závěr školního roku se učitelé angličtiny rozhodli zpříjemnit dětem 3., 4., 5. a 6. ročníků závěrečnou opakovací „outdoor“ hrou, ve které byly testovány znalosti porozumění textu a také psaná forma slov. Více zde.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hra byla koncipována jako hledání správných odpovědí, které děti doplňovaly do křížovky, tajenkou bylo „English is fun, Having fun together, Let´s have fun“.

Celá hra prověřila nejen znalosti, ale také schopnost spolupráce. Navíc jsme vyluštili osmisměrky, popsali obrázky, procvičili hláskování, nepravidelná slovesa, příslovce a přídavná jména.

Dětem se netradiční závěr školního roku líbil, jejich nadšení si můžete prohlédnout na fotografiích.

Fotky si můžete prohlédnout zde: Year 3, Year 4, Year 5, Year 6.

Všem přejeme krásné prázdniny.

Team :o) angličtinářů