Our free time

V pátém ročníku děti vypracovaly dlouhodobý projekt “Our free time”. Podrobnosti a ukázky naleznete zde

V první části si každý připravil otázky v přítomném čase prostém a otázky s modálním slovesem “can”, tím si děti upevňovaly znalost tvoření otázek. Následovala ústní část, kdy se každé dítě zeptalo alespoň dvou spolužáků a zaznamenalo stručně jejich odpovědi. Na základě těchto odpovědí děti napsaly čtyři věty, kde si procvičily danou gramatiku.

Ukázkové dva projekty: Our_free_time_Havlik   Our_free_time_Nolova