OUR FAVOURITE MEALS

Třeťáci si v hodinách AJ zkusili, jak vypracovat projekt a následně ho prezentovat v angličtině před svými spolužáky. Více zde.