OSV v 9.A

Na 2. stupni začínáme školní rok tradičně osobnostní a sociální výchovou. V 9.A jsme se zaměřili na styly učení a vytyčení osobních cílů, ale stihli jsme i hry podporující spolupráci ve skupině. Více zde.