OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA V 8.A

V rámci projektu OSV se 8.A zabývala mezilidskými vztahy – vážně i nevážně. Foto zde.