Organizace prvního školního týdne

1. třídy: pondělí 1 hodina, úterý 2 hodiny, od středy podle rozvrhu
2. – 5. třídy: pondělí 1 hodina, úterý 4 hodiny, od středy podle rozvrhu
6. – 9. třídy: pondělí 1 hodina, úterý + středa 5 hodin, od čtvrtka podle rozvrhu