Olympiáda z češtiny

letos proběhla online. Školní kolo bylo připraveno tak, že se ho žáci 8. a 9. ročníků mohli zúčastnit na dálku. Nejdříve měli 60 minut na řešení jazykových úkolů a potom tvořili text na téma V mé knihovničce nesmí chybět… Více zde.

Hodnotila se jazyková správnost, ale také nápad a originalita.

Školního kola se zúčastnilo 20 žáků, první dva postupují do okresního kola.

Zde jsou pomyslné stupně vítězů:

  1. místo Valerie Chaloupková
  2. místo Lucie Pasečná
  3. místo Esther Lavičková

Medailistům blahopřejeme, ostatním děkujeme za účast.

Jana Klimtová a Petra Železná