Olympiáda z českého jazyka

Letos se školního kola zúčastnilo 20 žáků z 8. a 9. tříd. Těmi nejúspěšnějšími řešiteli se stali:

Jan Klimeš – 1. (postupové) místo
Julie Vosmiková – 2. (postupové) místo
Sára Caldová – 3. místo

Oceněným blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za zájem o mateřský jazyk a za účast v soutěži.

Petra Železná, Radka Habešová