Okřídlený projekt

Naše třída 2. B se rozhodla obohatit hodiny prvouky pozorováním a určováním ptáků. Po tomto tématu někteří druháčkové volali již ve čtvrtletním hodnocení. Více zde.

Nechali jsme se inspirovat ptačí hodinkou na https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/observe a pustili se do celotýdenního projektu zakončeného vlastním pozorováním návštěvníků na našich vyrobených krmítkách.

Nejprve si každý ornitolog z 2. B vylosoval jednu kartičku s názvem ptáčka, který bývá spatřen na krmítku. Děti měly ve třídě plakát ptáků, knihy s ptactvem, atlasy ptáků a fota ptáků promítnutá na interaktivní tabuli. Měly možnost si v těchto materiálech najít vzhled vylosovaného ptáčka. Pokud se jim vlastní ptáček nelíbil, vyměnily si ho za jiného se svým kamarádem. 

Na další den si děti mohly přinést obrázek svého vyvoleného, anebo si zapůjčit atlas ptáků ve škole. Úkolem bylo na předem připravený papír nakreslit ptáčka, nejprve tužkou a následně ho vybarvit anilinovými barvami. 

Všech 25 nejčastějších návštěvníků krmítek bylo nalepeno a spojeno do obřího leporela.

Následující den nás čekala výroba krmítek, na kterých byli ptáčci pozorováni.

Na pozorování měli naši badatelé celý víkend. Čas a místo pozorování si vybírali sami, ale většina z nich zavěsila svá krmítka chytře naproti oknu do teplé místnosti, právě odtud se jim pozorovalo nejlépe.

Naši druháčci jsou správní přírodovědci. Věděli, že foťák, tužka, zápisník a atlas je nutností, aby vše mohli následně zaznamenat na své plakáty.

Ptáčci na krmítku protnuli i hodiny českého jazyka. Ve čtení děti nejen četly příběh o malém ptáčkovi Benjamínkovi, ale tento příběh i zpracovávaly pomocí tabulky předpovědí.

Nakonec samy vytvořily ptačí příběh, který zapsaly v hodinách tvůrčího psaní.

Poutavé příběhy, leporelo a plakáty jsou vystavené v prostorách recepce v budově 1. stupně.

Badatelé z 2. B, Marcela Hopfingerová a Martina Semrádová