Nový školní rok

Vážení rodiče, milí žáci,

prázdniny se pomalu chýlí ke konci a škola se chystá na nový školní rok. Učitelé se na vás děti už těší.

Tento rok ovšem začne trochu jinak než obvykle, a to s podporou manuálu MŠMT ČR. Budeme moc rádi, když se všichni s dokumentem seznámíme, protože se budeme muset s některými jeho nařízeními a doporučeními řídit. Více zde.

…………………………………………………….

Manuál k provozu škol MŠMT a MZd

Přílohy k manuálu – letáky

…………………………………………………….

Moc bychom si přáli, aby tento rok proběhl v klidu a mohli jsme se soustředit jen na výuku. Tomu můžeme napomoci všichni tím, že budeme zodpovědně dodržovat vše tak, abychom předešli případnému virovému onemocnění.

Jak to bude vypadat 1. září

8:00 hodin: zahájení školního roku ve všech třídách bez omezení

8:10 hodin: 1. A – slavnostní zahájení na zahradě

8:25 hodin: 1. B – slavnostní zahájení na zahradě

8:40 hodin: 1. C – slavnostní zahájení na zahradě

Po skončení zahájení se rodiče s dětmi 1. ročníku odeberou do tříd, kde proběhne první školní setkání dětí a paní učitelek.

Rozdělení žáků do prvních tříd najdete zde.

Jak to bude vypadat 2. – 4. 9. 2020

1. třídy

2. 9. vyučování do 9:40

3. 9. vyučování dle rozvrhu

4. 9. vyučování dle rozvrhu

2. – 5. třída

2. 9. vyučování do 11:40

3. 9. vyučování dle rozvrhu

4. 9. vyučování dle rozvrhu

2. stupeň

2. – 3. 9.  OSV – ve třídách s třídními učiteli do 12:40

4. 9. dle rozvrhu

Družina

Přihlášku do družiny dostanou děti 1. 9., prosíme o její vyplnění a vrácení 2. 9. paním učitelkám.

Družina je v provozu od 2. 9. každý den do 17. hod.

Třídní schůzky prvních tříd

Třídní schůzky proběhnou v altánu na zahradě prvního stupně:

1. A ve středu v 16 hod
1. B ve čtvrtek v 16 hod
1. C ve čtvrtek v 17:30 hod

V prostorách školy zatím není nutné nosit roušky.

Informace ohledně hygienických opatření budou vyvěšeny u vstupu do budovy školy i na webových stránkách.

Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 najdete zde.