Nový školní rok začíná

ve čtvrtek 1. 9. 2016. V pátek a v pondělí budou mít žáci prvního stupně 4 hodiny, žáci druhého stupně 5 hodin. Prvňáčci budou mít v pátek 2 a v pondělí 3 hodiny. Od úterý 6. 9. 2016 se všechny třídy učí podle rozvrhu.