Školní jídelna

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ DOBŘICHOVICE

Veškeré předpisy o školním stravování shrnuje:

  • Vyhláška č. 107/2005 Sb. Z 25.2.2005 o školním stravování
  • Zákon 561/2004Sb.Sb. (školský zákon)

Platby obědů provádějte:

  • poštovní poukázkou
  • vkladem na účet
  • převodem z účtu
  • (Neplaťte v hotovosti)

Číslo účtu příjemce (školní jídelny): 286797798/0300.

Variabilní symbol: evidenční číslo žáka

Text platby: Jméno, příjmení, třída (prosím uvádějte u každé platby, na složence “Zpráva pro příjemce”), neidentifikovatelné platby nejsou k dohledání, proto na to POZOR!!!

Splatnost: do 5. dne běžného měsíce. Při nezaplacení nebude dítěti dle Vyhlášky č. 107/2008 oběd vydán a pokud bude mít žák přesto velký nedoplatek za obědy, vedoucí ŠJ požádá pana ředitele o dočasné vyřazení z obědů do té doby, dokud rodiče nebudou obědy řádně platit .

Pozn.: Trvalé příkazy po dobu letních prázdnin POZASTAVUJTE!!!

Vyúčtování obědů je rodičům předáno při zahájení nového školního roku, aby bylo možné přizpůsobit měsíční platby, dle přeplatku či mírného nedoplatku. Během školního roku si rodiče sleduji platbu na E-JÍDELNÍČKU!!!

Žák stravující se ve školní jídelně je na každý nový školní rok přihlášen automaticky. Pokud chce stravování ukončit, je rodič povinen dítě z jídelny neprodleně odhlásit (telefonicky, emailem) u vedoucí školní jídelny a vyrovnat platbu za obědy.

Na každý školní rok je nutné vyplnit  novou přihlášku ke stravování (formulář najdete zde), kde prosím uveďte datum, od kdy se Vaše dítě začíná stravovat ve šk. jídelně a které dny bude na obědy docházet (přihlášku je nutné vyplnit CELOU – DĚKUJI!!!)

STRAVNÉ žáků je rozděleno do kategorii podle věku dítěte dosaženého ve školním roce (školní rok 1.9.-31.8).

Od listopadu 2012 je nově zařazení žáků ke stravování dle směrnice ministerstva školství – Vyhlášky č.107/2008Sb.

Ceny obědů (platné od 1. 11. 2019) a rozdělení skupin:

STRÁVNÍK 7 – 10 let30,-Kč /za oběd
STRÁVNÍK 11 – 14 let31,-Kč/za oběd
STRÁVNÍK 15 a více let32,-Kč/za oběd
CIZÍ STRÁVNÍK70,- Kč/za oběd

 

JÍDELNÍČKY šk. kuchyně jsou k dispozici na E-JÍDELNÍČKU (na stránkách naší školy pod školní jídelnou, kde rodiče děti odhlašují či přihlašují a zároveň si zde kontrolují platby za obědy.

Ve školní jídelně používáme čipy, cena je 120,-Kč.

Při ztrátě čipu:

  • nahlásit ztrátu do jídelny
  • koupit nový čip

NENÍ MOŽNÉ DLOUHODOBĚ DOCHÁZET NA OBĚDY BEZ ČIPU!!!!!

Žák je povinen ČIP nosit denně, slouží ke kontrole jeho stravování, přihlášce a odhlášce obědu. V ojedinělých případech zapomenutí čipu se žák vždy nahlásí paní kuchařce a ten se zapíše.

Čip má žák po celou dobu školní docházky, po ukončení stravování ve školní jídelně strávník nepoškozený vrátí ved. ŠJ a obdrží zpět 120,- Kč.

V případě nemoci dítěte a zaměstnance školy nebo jakékoliv jiné nepřítomnosti mimo školní akce je možné si vyzvednout obědy v době od 11.00-11.45 hodin a to pouze PRVNÍ den nemoci nebo nepřítomnosti ve škole (vyhláška 107/2005 o školním stravování §4,odst.9). Další dny NENÍ nárok na zvýhodněnou cenu stravy, tj.pouze za cenu potravin. Pokud máte přesto o oběd zájem, pak je možné jej zakoupit v plné výši tj. 65,-Kč/za oběd, tj. ovšem nutné nahlásit v kanceláři vedoucí ŠJ.

Rodič je povinen v době nepřítomnosti žáka obědy odhlásit ve školní jídelně § 122,odst. 2 zák.č. 561/2004 Sb., na E-JÍDELNÍČKU, popřípadě telefonicky nebo e-mailem školní jídelny, nestačí nahlášení pouze nepřítomnosti dítěte ve škole třídní učitelce.

Pokud žák přestane být žákem naší školy (ukončí školní docházku, přestoupí na jinou školu), nebo se přestane stravovat ve školní jídelně, jsou rodiče povinni ukončení stravování nahlásit vedoucí jídelny a vyrovnat platbu za obědy.

UPOZORŇUJEME, že odhlašování žáků je nutné den předem, ojediněle v době nemoci je možno odhlašovat obědy nejpozději do 8.00 hod. toho dne, E-JÍDELNÍČEK, záznamník (257 712 392) je v provozu 24 hodin denně. Při hromadných akcích pořádaných školou, v době prázdnin nebo ředitelského volna jsou děti z obědů automaticky odhlašovány. Není tedy nutné volat jednotlivě.

Vydávání obědů:

10.15 – 11.00výdej pečovatelským službám
11.00 – 12.00vydávání důchodcům a cizím strávníkům
12.00 – 13.50vydávání žákům ZŠ

 

Za bezpečnost, ochranu zdraví a úklid ve školní jídelně v době obědů odpovídá dozor pedagogických pracovníků.

Od 10. 11. 2014 přešla naše školní jídelna na novou verzi e-jídelníčku, která bude provozována na serveru www.e-jidelnicek.cz.

Zde naleznete nápovědu a návod na prvotní registraci/přihlášení/. Pevně doufám, že se všem první registrace podaří, v případě nejasností a jakékoli informace ohledně e-jídelníčku volejte vedoucí školní jídelny /p. Sochacké/ telefon 257712392, mobil 739210345.

EVIDENČNÍ ČÍSLO naší školní jídelny je 11168, které budete potřebovat k první registraci na e-jídelníčku.

 

Dotazy, připomínky, přihlášky a odhlášky u vedoucí školní jídelny pí Sochacké na tel. 257 712 392 (mobil 739 210 345).

e-mail: jidelna@zsdobrichovice.cz