Noc s Andersenem podle nových pravidel

Na naší škole se stalo již tradicí, že březnové literárně čtenářské vyučování je zakončeno kouzelnou Nocí s Andersenem, která je společným projektem knihoven a škol na podporu čtenářské gramotnosti v naší zemi. Více se dočtete zde.

Tento projekt již dávno hranice Česka přesáhla a zapojují se do něj různé země z více kontinentů.

Naši žáci si také tuto akci oblíbili. Jedinou skvrnkou na celé akci byly smutné duše dětí, které nezískaly místo v celotřídním a posléze celoškolním klání a nemohly se proto noci s knihami a tajemstvím zúčastnit.

Tento fakt nám ležel již dlouho na mysli, a proto jsme se rozhodli poněkud pozměnit pravidla a rozhodli jsme, že se Noci s Andersenem od letošního roku zúčastní vždy všichni žáci ze třetí třídy, aby si ji užili, dříve, než se přesunou do nové, krásné budovy u řeky. Platí tedy, že každý žák naší školy se, počínaje rokem 2016, jedenkrát za školní docházku zúčastní pohádkového nocování ve škole.

Věříme, že se nám projekt vydaří a všichni společně si 1. 4. 2016 užijeme i jiné věci, než aprílové vtipkování.

jsol