Není výlet jako výlet aneb Týden objevů

Také slýcháte, že děti poslední týdny ve škole nic nedělají? Že jezdí JEN na výlety?

Že společné závěrečné aktivity v třídním kolektivu jsou jen ztrátou času? Že je lepší vzít děti na rodinnou dovolenou? Pokračování čtěte zde.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Co všechno za slovem “výlet” ale není na první pohled vidět:

Společné zážitky významným způsobem pozitivně ovlivňují klima třídy, stmelují kolektiv. Mezi dětmi se upevňují přátelské vazby a přispívají k vytváření partnerských vztahů mezi učitelem a žáky. Různorodý program umožňuje všem žákům zažít úspěch. Napomáhá minimalizovat rizikové chování žáků. Děti si vyzkoušejí pestré aktivity vhodné pro smysluplné trávení volného času, které by třeba s rodiči nemuseli zažít.

Jde o přirozenou formu, jak se učí rozvíjet klíčové kompetence, neboli specifické schopnosti či dovednosti, jako jsou kompetence sociální a personální, komunikativní, občanské aj., kterými má škola žáka vybavit stejně tak, jako vědomostmi.

Do tohoto týdne přejeme všem žákům a paní učitelkám spoustu hezkých společných zážitků a radosti z objevování nového, sebe navzájem i sebe sama.

vedení školy