Nebývalý úspěch

Ve středu 6. února se v Jesenici konalo okresní kolo soutěže v německém jazyce. Naši školu zde reprezentovali Adéla Bednářová a Tereza Přesličková ze 7.B, Anna Lejčková z 8.A a Jakub Žmola z 8.C. A jak uspěli? Přivezli dvě bronzové a jednu stříbrnou medaili. Více zde.

Soutěž sestávala ze dvou částí, písemné a ústní. V první z nich měli soutěžící na základě slyšeného a čteného textu splnit zadané úkoly. V ústní části je čekalo krátké představení a konverzace s porotou na základě obrázku. Hodnotila se zde jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Ve srovnání s ostatními soutěžícími žáky skončili naši reprezentanti takto:

– v kategorii I. A, která je určena žákům 7. ročníků ZŠ a probíhá ve školním a okresním kole:

  1. místo: Adéla Bednářová (7. B)
  2. místo: Tereza Přesličková (7. B),

– v kategorii II. A, která je určena žákům 8. a 9. ročníků ZŠ a probíhá ve školním, okresním kole krajském a ústředním kole:

  1. místo: Anna Lejčková (8. A).

Děvčata, skvělé výkony, gratulujeme!

Jakub Žmola se sice na bedně neumístil, ale také zaslouží obdiv a uznání za odvahu a nasazení.

A závěrem. Okresnímu kolu předcházelo kolo školní, které u nás začátkem ledna proběhlo úplně poprvé a zúčastnilo se ho 23 žáků a žákyň ze 7., 8. a 9. tříd. Vzhledem k tomu, že němčina je na naší škole druhým cizím jazykem, je tento počet opravdu mimořádný.

Děkujeme všem za účast. Váš zájem nás těší a rády pro vás soutěž zorganizujeme i příští rok.

Petra Železná, Jana Babicová a Lenka Košťálová