Národní obrození v osmých třídách

Projekt Národní obrození přesáhl hodiny literatury do předmětů dějepisu, hudební výchovy a informatiky. Více zde.

Žáci při skupinové práci vytvořili návrhy novin a časopisů, ve kterých se odrazilo vše, co si na toto téma sami nastudovali a vstřebali z četby, poslechů a literární teorie.

Svoje práce sdíleli se spolužáky, a tak se jim podařilo vcítit do tohoto období, které bylo pro český národ tak důležité.

K nahlédnutí: Časopis Diviš

Radka Habešová